Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Với tư cách là Đại Lý Thanh Toán của Trái phiếu dài hạn Agribank năm 2018 (Mã Trái phiếu AGRIBANK182801), Agriseco trân trọng thông báo:

Lãi suất của Trái phiếu AGRIBANK182801 áp dụng cho kỳ tính lãi thứ hai (kể từ và bao gồm ngày 25/12/2019 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/12/2020) là 7,9%/năm.
Lãi suất trên được xác định trên cơ sở:
Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,1%/năm
Lãi Suất Tham Chiếu là bình quân Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau đối với cá nhân kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, áp dụng tại ngày 16/12/2019 là 6,8%/năm.
 
Trân trọng thông báo !

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan