Tin tức

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Căn cứ Thông báo về sự cố hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 09/06/2020;
Căn cứ Công văn số 906/SGDHCM-TV về sự cố giao dịch ngày 09/06/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ tình hình thực tế.
Agriseco xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về sự cố hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở HOSE) ngày 09/6/2020, cụ thể như sau:
Thực hiện tạm ngừng giao dịch và huỷ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020;
Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 09/06/2020 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.
Hoạt động giao dịch sẽ tiếp tục trở lại ngay khi sự cố được khắc phục và có thông báo chính thức từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Trân trọng thông báo!

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan