Sản phẩm dịch vụ

FAQ - CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tại AGR, khách hàng có thể giao dịch trực tuyến thông qua: webtrading Home, ứng dụng giao dịch trực tuyến qua điện thoại AGR Mobile, ứng dụng giao dịch trực tuyến qua máy tính AGR Pro

Hệ thống AGR Mobile cho phép đặt lệnh ngoài giờ cho ngày giao dịch kế tiếp từ 15h45 của ngày giao dịch.

Quý Khách hàng có thể nhờ người được ủy quyền hợp pháp mang Sổ chứng nhận cổ phần đến AGR để thực hiện thủ tục lưu ký.

Khi thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán, nếu hồ sơ hoàn thiện thông thường mất từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Phí đóng tài khoản AGR đang áp dụng là 100.000VNĐ/tài khoản.

Quý Khách hàng cần cung cấp Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Quý Khách hàng có thể đến AGR thực hiện rút tiền từ 8h00 – 11h30, 13h00 – 16h30 vào các ngày làm việc.

Theo Quy chế của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, CMTND khi mở tài khoản giao dịch chứng khoản phải còn hiệu lực theo quy định của pháp luật (có ngày cấp không quá 15 năm tính đến ngày mở tài khoản)

Quý khách hàng có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại T