SẢN PHẨM DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TIỀN

NỘP TIỀN MẶT TRỰC TIẾP

1. Nộp tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của AGR
 Khách hàng đến các địa điểm giao dịch của AGR và làm theo hướng dẫn.

2. Nộp tiền mặt vào tài khoản phục vụ nhà đầu tư mà AGR mở tại các Ngân hàng
- Quý khách nộp tiền tại quầy của AGRIBANK trên toàn quốc (tiền vào ngay tài khoản giao dịch).
- Quý khách nộp tiền tại quầy của VIETCOMBANK trên toàn quốc (tiền vào ngay tài khoản giao dịch). Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:
  Đơn vị nhận tiền: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank
  Số tài khoản: 0711.000.241.313
  Tại ngân hàng: Ngoại Thương Việt Nam -CN Thanh Xuân
  Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản số 008C……, chủ tài khoản ……..(ghi rõ họ tên)
- Quý khách nộp tiền tại các Ngân hàng khác trên toàn quốc vào tài khoản mà AGR mở tại các Ngân hàng.
Nội dung giấy nộp tiền ghi như sau:
 + Đơn vị nhận tiền: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank
 + Số tài khoản: (Danh sách tài khoản xem tại đây).
 + Tại Ngân hàng:
 + Số tiền:
 + Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản số 008C….. (số tài khoản giao dịch của khách hàng tại AGR), chủ tài khoản ……… (ghi rõ họ tên).

NỘP CHUYỂN KHOẢN

- Quý khách nộp chuyển khoản tại các Ngân hàng trên toàn quốc vào tài khoản mà AGR mở tại các Ngân hàng với nội dung như trên.

- Lưu ý: Quý khách nộp chuyển khoản tại AGRIBANKVIETCOMBANK trên toàn quốc, tiền vào ngay tài khoản giao dịch.

1. Chuyển tiền tại quầy
2. Chuyển tiền trực tuyến

1. Ứng trước tại quầy
2. Ứng trước trực tuyến
3. Ứng trước qua Contact Center