Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào App, chọn Menu, chọn Chuyển tiền

Bước 2: Điền các thông tin chuyển tiền
  • Hình thức chuyển tiền: Chuyển tiền ra ngân hàng
  • Số tiểu khoản chuyển: Khách hàng chọn tiểu khoản của tài khoản chứng khoán cần chuyển 008Cxxxxxx.0 hoặc 008Cxxxxxx.1
  • Số tài khoản ngân hàng, tên người thụ hưởng: Là tài khoản ngân hàng khách hàng đã đăng ký với Agriseco.
  • Số tiền chuyển: Khách hàng nhập số tiền cần chuyển
  • Nội dung chuyển tiền: Quý khách vui lòng nhập nội dung chuyển tiền
Bước 3: Quý khách nhấn tiếp tục, nhập Mã pin, Nhập mã OTP được trả về số điện thoại và cuối cùng nhấn tiếp tục để hoàn tất. 

 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan