SẢN PHẨM DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Các phương thức mở tài khoản:

1. Mở tài khoản tại Sàn giao dịch: Khách hàng tới các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Agriseco
 - Khách hàng mang theo Chứng minh nhân dân (bản gốc, không quá 15 năm) tới Agriseco để ký hợp đồng mở tài khoản.

2. Đăng ký mở tài khoản trực tuyến: Khách hàng thực hiện theo trình tự sau:
 - Khách hàng đăng ký thông tin mở tài khoản tại https://dangky.agr.vn
 - Thực hiện điền các thông tin cơ bản theo hướng dẫn
 - Khách hàng chuẩn bị 1 Chứng minh nhân dân (bản gốc, không quá 15 năm)
 - Agriseco liên hệ với Khách hàng để thực hiện ký hợp đồng dựa trên các thông tin do Khách hàng cung cấp

Hồ sơ mở tài khoản gồm:

1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (02 bản)

2. Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng dịch vụ (01 bản)

3. Và các giấy tờ sau:
  a. Khách hàng cá nhân trong nước:
  • Chứng minh nhân dân bản gốc hoặc bản sao có công chứng của chủ hợp đồng và người được uỷ quyền (nếu có)

 b. Khách hàng tổ chức trong nước:
 • Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng): 01 bản
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính (bản sao có công chứng): 01 bản.
  • Nghị quyết của HĐQT ủy quyền cho người được ủy quyền đứng tên chủ tài khoản (đối với công ty cổ phần)
 • Bản sao CMT/Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ tài khoản và người được ủy quyền

c. Khách hàng cá nhân nước ngoài:
 • Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch của cá nhân: 1 bản
 • Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 1 bản
 • Phiếu thông tin cá nhân đầu tư nước ngoài hoặc lý lịch tư pháp: 1 bản
 • Bản sao Hộ chiếu hoặc ID : 01 bản

d. Khách hàng tổ chức nước ngoài:
 • Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch của tổ chức: 1 bản
 • Giấy đăng ký mã số giao dịch: 1 bản
 • Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài : 1 bản
 • Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài : 1 bản
 • Giấy chỉ định người đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài : 01 bản sao
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh tại nước sở tại: 1 bản sao
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (nếu có) : 1 bản sao
 • Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam (nếu có) : 1 bản sao
 • Điều lệ của Quỹ đầu tư (nếu tổ chức là quỹ đầu tư) : 1 bản sao
 • Bản sao hộ chiếu và quyết định bổ nhiệm của các cá nhân liên quan (có dấu tổ chức): 01 bản

Hướng dẫn đặt lệnh:

1. Đặt lệnh giao dịch trực tiếp:
Bước 1: Điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu lệnh tại sàn giao dịch
Bước 2: Chuyển Phiếu lệnh cho cán bộ môi giới
Bước 3: Nhận lại liên 2 của Phiếu lệnh từ cán bộ môi giới

2. Đặt lệnh giao dịch trực tuyến:
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://agr.vn
Bước 2: Nhập Tên truy cập và Mật khẩu truy cập
Bước 3: Để thực hiện giao dịch, khách hàng điền đầy đủ thông tin lệnh đặt và mật khẩu đặt lệnh (PIN)
Bước 4: Gửi lệnh
Bước 5: Thông tin tham khảo: Hướng dẫn chi tiết giao dịch trực tuyến

3. Đặt lệnh qua Contact Center:
Bước 1: Quý khách sử dụng số điện thoại đã đăng kí với Agriseco gọi đến số tổng đài 1900.5555.82
Bước 2: Cung cấp thông tin theo thứ tự cho nhân viên Contact Center để đặt lệnh
 • Số tài khoản
 • Tên chủ tài khoản
 • Loại lệnh (mua, bán, hủy, sửa)
 • Mã chứng khoán
 • Số lượng chứng khoán giao dịch
 • Mức giá

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán:

Thủ tục lưu ký: Quý khách vui lòng mang lòng mang sổ cổ đông, Chứng minh nhân dân tới liên hệ với nhân quầy lưu ký tại các chi nhánh/ phòng giao dịch Agriseco để làm thủ tục lưu ký.
Quý khách hàng đến lưu ký vui lòng điền đầy đủ thông tin trên Phiếu gửi chứng khoán bao gồm 2 liên đã đóng dấu treo của công ty (đối chiếu với sổ/giấy chứng nhận sở hữu) theo các nội dung sau:
 • Họ và tên người gửi.
 • Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp của người gửi
 • Số tài khoản lưu ký: Sổ đứng tên ai thì phải lưu ký tài khoản đứng tên người đó
 • Tên chứng khoán: Tên của tổ chức phát hành in trên sổ/giấy chứng nhận sở hữu
 • Mã chứng khoán: Theo mã qui định của Trung tâm lưu ký
 • Mệnh giá: Là 10.000 đồng, 100.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng (theo thông tin trên sổ/giấy chứng nhận sở hữu)
 • Số sổ/giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán: Mã cổ đông
 • Loại chứng khoán: Theo tông tin trên sổ
  - Loại 1: Chứng khoán phổ thông chuyển nhượng tự do
  - Loại 2: Chứng khoán phổ thông chuyển nhượng có điều kiện
  - Loại 7: Chứng khoán chờ giao dịch tự do chuyển nhượng
  - Loại 8: Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng
 • Số lượng chứng khoán: Ghi theo số lượng tổng cộng trên sổ
 • Chữ ký, họ tên người gửi: khách hàng ký và ghi tên đầy đủ cả 2 liên.
Sau khi hoàn tất thủ tục, khách hàng nhận sẽ nhận lại 1 Phiếu gửi chứng khoán có xác nhận của Agriseco và một email từ Agriseco thông báo đã xác nhận thành công yêu cầu lưu ký của quý khách.
Trong quá trình lưu ký chứng khoán của khách hàng trên Trung tâm Lưu ký nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, Agriseco sẽ thông báo tới quý khách hàng để quý khách hàng biết và nắm rõ

Hướng dẫn thực hiện quyền:

1. Đối với quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng
 • Tổ chức phát hành sẽ công bố thông tin về quyền trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Quý khách không phải thực hiện bất cứ hình thức đăng ký nào.
 • Trong trường hợp quý khách muốn rút cổ tức bằng tiền, quý khách vui lòng mang theo CMND đến các địa điểm giao dịch của Agriseco để nhận hoặc có thể gọi điện đến tổng đài của 1900.5555.82 để làm lệnh chuyển tiền online ra ngoài tài khoản ngân hàng quý khách đăng ký.
2. Đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 • Tổ chức phát hành sẽ công bố thông tin về quyền mua trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Sau ngày chốt danh sách, Agriseco sẽ gửi thông báo số cổ phiếu được hưởng quyền mua, giá mua và thời hạn đăng ký quyền mua tới quý khách hàng qua hệ thống tin nhắn SMS và Email khách hàng đăng ký.
 • Để biết thêm chi tiết về thời gian đăng ký và nộp tiền của quyền mua cổ phiếu, Quý khách có thể tham khảo tại mục bản tin của Agriseco.
Cách 1: Đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của Agriseco trên toàn quốc. Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu Đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và gửi lại cho nhân viên của Agriseco. Sau khi nhận lại phiếu đăng ký từ quý khách, nhân viên giao dịch sẽ kiểm tra thông tin và thực hiện đăng ký quyền mua cho quý khách.
Cách 2: Đăng ký qua điện thoại
 Bước 1: Quý khách gọi điện đến số tổng đài 1900.5555.82 (8h30-16h) để thực hiện đăng ký
 Bước 2: Cung cấp thông tin theo thứ tự cho nhân viên Contact Center để đăng ký
  1. Số tài khoản
  2. Tên chủ tài khoản
  3. Mã chứng khoán
  4. Số lượng chứng khoán đăng ký mua
 Trường hợp quý khách có đủ số dư tiền mặt để đăng ký quyền mua, Agriseco sẽ phong tỏa số dư để đăng ký cho quý khách. 3. Một số lưu ý:
 • Đến ngày hết hạn đăng ký đặt mua, Agriseco chốt danh sách khách hàng đăng ký đặt mua và gửi tin nhắn(SMS) tới số điện thoại quý khách thông báo (nếu khách hàng đăng ký nhận SMS) về việc cắt tiền ra khỏi tài khoản của Quý khách.
 • Thời điểm chứng khoán về tới tài khoản của Quý khách phụ thuộc vào thời gian Agriseco nhận được thông báo xác nhận từ phía Trung tâm lưu ký.

Hướng dẫn ủy quyền:

Căn cứ nội dung Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (BTC) ban hành 01/06/2011 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, kể từ ngày 01/08/2011 việc ủy quyền giao dịch trên tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư phải có công chứng, chứng thực của Phòng Công chứng hoặc chính quyền địa phương. Để thực hiện Thông tư này, Agriseco thông báo đến Quý Khách hàng như sau:
1. Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Agriseco nếu ủy quyền giao dịch phải tuân thủ các nội dung sau:
  a) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch thay cho mình phải đảm bảo:
   • Lập Hợp đồng ủy quyền nêu rõ phạm vi ủy quyền
   • Hợp đồng ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc được công chứng theo quy định của pháp luật
   • Người được ủy quyền không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình được ủy quyền.
  b) Trường hợp ủy quyền cho Agriseco hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình, Nhà đầu tư lập Hợp đồng ủy quyền theo mẫu của Agriseco hoặc theo mẫu của ngân hàng lưu ký.
2. Về thủ tục công chứng Hợp đồng ủy quyền thì mỗi phòng công chứng hoặc chính quyền địa phương sẽ yêu cầu bổ sung những giấy tờ khác nhau, nhưng cơ bản thì hồ sơ Công chứng Hợp đồng ủy quyền sẽ gồm những hồ sơ như sau:
 • 04 Hợp đồng ủy quyền của Khách hàng (Mẫu Agriseco cung cấp)
 • 01 Giấy xác nhận Mở tài khoản giao dịch chứng khoán (mẫu Agriseco cung cấp)
 • Chứng minh nhân dân (Bản chính)
 • Hợp đồng Mở TK (nếu có)
 • Các tài liệu hồ sơ khác theo yêu cầu của Phòng Công chứng/chính quyền địa phương.
3. Nhân viên Công ty chứng khoán không được phép trực tiếp nhận ủy quyền của nhà đầu tư.

I. Thủ tục đăng ký giao dịch ký quỹ:

Quý Khách hàng có nhu cầu đăng ký giao dịch ký quỹ, sau khi mở Tài khoản Giao dịch chứng khoán, Quý Khách hàng cần thực hiện mở Tiểu khoản giao dịch ký quỹ. Quý Khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1:
 • Quý Khách hàng mang Chứng minh nhân dân và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch AGRISECO làm thủ tục mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ.
 • Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin mẫu biểu Hợp đồng mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ (02 bản).

Bước 2:
 • Ngay khi nhận được hồ sơ, cán bộ môi giới AGRISECO sẽ thực hiện mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ cho Quý Khách hàng, thông báo số tiểu khoản giao dịch ký quỹ, chuyển cho Quý Khách hàng 01 bản Hợp đồng mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ đã được phê duyệt; hướng dẫn Quý Khách hàng phương thức giao dịch và sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ tại AGRISECO.

II. Thông tin về điều kiện giao dịch ký quỹ:

 1. Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ, được thay đổi từng thời kỳ tùy theo thông báo của Sở giao dịch và quyết định của AGRISECO
 2. Số tiền ký quỹ ban đầu khi mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại AGRISECO: 0 VNĐ
 3. Tỷ lệ ký quỹ áp dụng tại AGRISECO:
  o Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50%
  o Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Call Margin): 40%
  o Tỷ lệ ký quỹ xử lý (Call Forcesell): 30%
 4. Lãi suất cho vay ký quỹ: Xem biểu phí dịch vụ
 5. Thời hạn cho vay: Không giới hạn thời gian cho vay.
 6. Phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung:
  o Bổ sung Tài sản bảo đảm do không đảm bảo tỷ lệ yêu cầu:
    a) Trường hợp giá thị trường của chứng khoán giảm: Yêu cầu bổ sung Tài sản đảm bảo được AGRISECO gửi tới Nhà đầu tư ngay khi Tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên Tài khoản giao dịch ký quỹ của Nhà đầu tư thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc. Trong trường hợp này, thời hạn Nhà đầu tư phải thực hiện bổ sung là ba (03) ngày giao dịch kể từ ngày AGRISECO gửi Yêu cầu bổ sung Tài sản đảm bảo.
    b) Trường hợp mã chứng khoán được đưa vào Danh sách chứng khoán không được sử dụng làm Tài sản đảm bảo: Yêu cầu bổ sung Tài sản đảm bảo được AGRISECO gửi tới Nhà đầu tư ngay khi AGRISECO thông báo các mã chứng khoán bị đưa vào danh sách này. Trong trường hợp này, thời hạn bổ sung Tài sản đảm bảo của Nhà đầu tư được quy định như sau:
    - Năm (05) ngày giao dịch kể từ ngày AGRISECO gửi thông báo tới Nhà đầu tư nếu Giá trị ký quỹ bắt buộc > Giá trị tài sản ròng ≥ Giá trị ký quỹ xử lý;
    - Một (01) ngày giao dịch kể từ ngày AGRISECO gửi thông báo tới Nhà đầu tư nếu Giá trị tài sản ròng < Giá trị ký quỹ xử lý.

 Xử lý trường hợp vi phạm tỷ lệ ký quỹ:
 • Quá thời hạn bổ sung Tài sản đảm bảo theo quy định mà Nhà đầu tư không thực hiện bổ sung Tài sản đảm bảo theo đúng các nội dung yêu cầu của AGRISECO, đồng thời Tỷ lệ ký quỹ hiện tại trong suốt thời hạn này liên tục thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc, AGRISECO được toàn quyền bán Tài sản đảm bảo của Nhà đầu tư để thu hồi một phần hoặc toàn bộ Dư nợ cho vay sao cho Tỷ lệ ký quỹ hiện tại tăng lên và cao hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc mà Hợp đồng quy định không cần có bất kỳ sự đồng ý/chấp thuận nào của Nhà đầu tư.

III. DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ:

 1. Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ, được thay đổi từng thời kỳ tùy theo thông báo của Sở giao dịch và quyết định của AGRISECO
 2. Danh sách cổ phiếu được phép giao dịch ký quỹ tại AGRISECO
  o Danh sách mã chứng khoán có thể được AGRISECO thay đổi theo từng thời kỳ, khách hàng có thể tra cứu danh sách mới nhất đang áp dụng Tại đây

Quy định về giao dịch tại các sở GDCK