SẢN PHẨM DỊCH VỤ

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ
Phí dịch vụ Mức phí sau đã bao gồm thuế GTGT
1. Phí đóng/mở tài khoản Không thu phí
2. Phí dịch vụ nhắn tin SMS
- Tin nhắn SMS khớp lệnh
- Tin nhắn SMS thông báo thực hiện quyền
- Tin nhắn SMS cung cấp mật khẩu đăng nhập
Không thu phí
3. Phí đăng ký sử dụng thiết bị bảo mật chữ ký số 150.000 VNĐ/thiết bị
4. Phí duy trì sử dụng thiết bị bảo mật chữ ký số 150.000 VNĐ/năm
5. Phí cấp xác nhận số dư tài khoản tại 1 thời điểm có xác nhận đóng dấu của công ty 100.000 VNĐ/lần
6. Phí in sao kê tài khoản trong một khoảng thời gian khác năm tài chính có xác nhận đóng dấu của công ty 100.000 VNĐ/lần
7. Phí chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán sang tài khoản ngân hàng Theo mức thu phí của ngân hàng áp dụng cho khách hàng của công ty