Trung tâm phân tích

Biến động thị trường
Mã CK Giá % Thay đổi Khối lượng
{{quote.Symbol}} {{quote.PriceCurrent / 1000 | number:2}} {{quote.PricePercentChange * 100 | number:2}}% {{quote.TotalVolume | number:0}}