Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Cách 1. Qua internet banking BIDV
Bước 1: Đăng nhập Internet Banking 
Bước 2: Trên màn hình giao dịch, chọn Thanh toán/Thanh toán hóa đơn. Sau đó chọn Tìm theo loại dịch vụ để tìm tài khoản thanh toán phù hợp:
 
Bước 3: Chọn thông tin loại dịch vụ như sau:
·        Loại dịch vụ:Quý khách chọn Nộp tiền chứng khoán.
·        Dịch vụ:Chọn “Dịch vụ” đã được khai báo sẵn gắn là: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Agriseco.
Bước 4: Nhập thông tin tài khoản chứng khoán chính xác của Quý khách để nhận tiền:
·        Số tài khoản nhà đầu tư: Quý khách nhập chính xác Số tài khoản chứng khoán. VD: 008Cxxxxxx
·        Tên khách hàng: Quý khách vui lòng nhập chính xác Họ và tên không dấu.
·        Nhập thông tin Số điện thoại liên hệ/ Địa chỉ và số tiền để thực hiện thanh toán
Bước 5: Xác thực giao dịch
·        Kiểm tra/ Xác nhận thông tin nộp tiền
·        Nhập Mã OTP để hoàn tất nộp tiền
Cách 2. Qua ứng dụng Smart Banking của BIDV
Tải ứng dụng Smart Banking trên App Store hoặc CH Play.
Bước 1: Đăng nhập tài khoản của Smart banking của Quý khách
Bước 2: Khởi tạo lệnh:
Chọn mục Thanh toán trên màn hình chính của ứng dụng
Chọn dịch vụ Nộp tiền chứng khoán.


Bước 3: Nhận thông tin chính xác để thực hiện chuyển tiền

·        Chọn nhà cung cấp: “CTCP CK Agribank”
·        Loại dịch vụ: Quý khách chọn Nộp tiền vào TK kinh doanh CK Agribank
·        Số tài khoản nhà đầu tư: Quý khách nhập chính xác Số tài khoản chứng khoán. VD: 008Cxxxxxx
·        Tên khách hàng: Quý khách vui lòng nhập chính xác Họ và tên không dấu.
·        Nhập Số tiền cần nộp và nội dung diễn giải 
·        Bấm nút Tiếp tục

 

 

Bước 4: Xác thực giao dịch

·        Kiểm tra/ Xác nhận thông tin nộp tiền
·        Nhập Mã OTP để hoàn tất nộp tiền
 
Cách 3: Chuyển tiền tại quầy chi nhánh ngân hàng vào tài khoản chứng khoán tại Agriseco theo thông tin dưới đây:
Họ và tên người hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
Số tài khoản người hưởng: 12.210.000.642.321
Tại: BIDV Hà Thành
Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng]của [Họ và tên khách hàng].

 

 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan