Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Bước 1: Quý khách Đăng nhập vào trang Giao dịch tiền trực tuyến https://agriseco.com.vn.
 
 
 
Bước 2: Tại mục Giao dịch tiền chọn Giao dịch tiền và điền các thông tin chuyển tiền
·        Hình thức chuyển tiền: Chuyển tiền ra ngân hàng
·        Số tài khoản: Nhập tài khoản khách hàng (VD: 008Cxxxxxx)
·        Số tiểu khoản chuyển: Khách hàng chọn tiểu khoản của tài khoản chứng khoán cần chuyển 008Cxxxxxx.0 hoặc 008Cxxxxxx.1
·        Tài khoản thụ hưởng, Ngân hàng thụ thưởng: Là tài khoản ngân hàng khách hàng đã đăng ký với Agriseco.
·        Số tiền chuyển: Khách hàng nhập số tiền cần chuyển
·        Nội dung chuyển tiền: Quý khách vui lòng nhập nội dung chuyển tiền
 
 
 
Bước 3: Quý khách nhấn tiếp tục, nhập Mã pin, Nhập mã OTP được trả về số điện thoại và cuối cùng nhấn tiếp tục để hoàn tất. 
 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan