Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2024 với số lượng đăng ký chào bán là 100.000.000 trái phiếu, tương đương 10.000 tỷ đồng

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 108/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/6/2024, Agribank thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2024, nội dung cụ thể như sau:


Lãi suất áp dụng đối với kỳ tính lãi đầu tiên là 6,68%/năm, theo Thông báo số 8833/NHNo-ALCO ngày 02/07/2024

Trân trọng!

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan