Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Agribank công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký chào bán là 4.000.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 73/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/12/2018, Agribank xin thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018;

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép hoạt động ngân hàng

Điều lệ của Agribank;

 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan