Tin tức

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

 
 
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU AGRIBANK 182801
1.        HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN NỘP LỆ PHÍ DỊCH VỤ TRÁI PHIẾU AGRIBANK 182801
Bên chuyển nhượng nộp phí, thuế chuyển nhượng/phong tỏa/thay đổi thông tin/cấp lại Giấy CN ….. tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) hoặc chuyển khoản vào tài của Agriseco theo thông tin như sau:
-         Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
-         Số tài khoản nhận: 1460201002269
-         Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Hà Nội – Phòng giao dịch Giảng Võ
-         Nội dung: <Tên KH _ Mã số Giấy CNSHTP> nộp phí + thuế chuyển nhượng/phong tỏa/… <số lượng TP> TP Agribank.
Mọi vướng mắc về thủ tục nộp phí, thuế chuyển nhượng ….. vui lòng gọi về Bộ phận Lưu ký số 024 62762666 máy lẻ 186, 301, 179 để được hỗ trợ.
2.        HỒ SƠ THỦ TỤC
Khách hàng khi thực hiện các giao dịch Trái phiếu tham khảo danh mục hồ sơ trong Thông báo 689/TB/CKNN sau đây:
Lưu ý: Khi KH thực hiện giao dịch tại các CN của Agribank phải có xác nhận của CN Agribank, theo mẫu đơn sau:
-         Đối với khách hàng thực hiện giao dịch tại các Chi nhánh Agribank sử dụng các biểu mẫu sau đây: (BM_Agribank)
-         Đối với các khách hàng thực hiện giao dịch tại Agriseco thực hiện các biểu mẫu sau đây:(BM_Agriseco)
 

 

TB Huong dan giao dich trai phieu Agribank 182801.pdf  Biểu Mẫu In Cho Chi Nhánh.zip 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan