Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu kỳ hạn 7 năm ra công chúng năm 2020 với số lượng đăng ký chào bán là 5.000.000 trái phiếu, tương đương 5.000 tỷ đồng nội dung cụ thể như sau:

File chi tiết

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan